ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินกับ Fedora Tour

  1. โทรศัพท์หาทีมงาน Fedora Tour ที่หมายเลข 02 328 7794-5
  2. แจ้งรายละเอียดให้กับทีมงาน ได้แก่ วันเดินทาง,เส้นทาง,สายการบิน,จำนวนผู้โดยสาร
  3. ยืนยันการจองกับทีมงาน กรณีมีที่ว่างหรือได้ที่นั่งแล้ว ทีมงานจะแจ้งกลับลูกค้าทันที
  4. ลูกค้าโอนเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในวัน – เวลาที่ทีมงานกำหนด
  5. ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ treat@fedoratour.com หรือ Line : fedoratour หรือ Fax. 02 328 6862
  6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินพร้อมออก E-ticket ให้ลูกค้าทางอีเมล
  7. ลูกค้าสามารถแสดง E-Ticket เพื่อเช็คอิน ณ เค้าเตอร์เช็คในวันเดินทาง