รับจองตั๋วรถไฟ ญี่ปุ่น, ยุโรป

สอบเพิ่มเติม หรือติดต่อจองตั๋ว JR Pass และตั๋วเดินทางอื่นได้ที่

  • Tel : 02 328 7794- 5

  • E-Mail : Treat@fedoratour.com

  • Line ID : fedoratour