บริษัท ฟิโดรา จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยมีทุนจดทะเบียนบริษัท 5 ล้านบาท ประกอบกิจการตัวแทนรับจองและจำหน่ายเกี่ยวกับตั๋วโดยสารทุกชนิด ห้องพัก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจัดนำเที่ยวในกิจการและธุรกิจนำเที่ยวทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในวงการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี

Slogan: “Travel beyond your imagination”

บริการของเรา

-แพคเกจท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

-จัดกรุ๊ปเหมาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

-บริการเช่ารถ ขนาดเล็ก ใหญ่ และ VIP

-จองแพคเกจล่องเรือท่องเที่ยวทั่วโลก

-จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

ที่มาของชื่อ FEDORACO.,LTD. (บริษัท ฟิโดรา จำกัด)

หมวก เปรียบเสมือนตำแหน่งและฐานะในสังคมเมื่อถอดออกจะสามารถมองเห็นมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ได้ค้นหาในสิ่งที่ใช่

หลักการดำเนินการจะใช้หมวก 6 ใบ คือ

สีขาว รับรู้ข้อเท็จจริงที่ต้องการในการเดินทางแต่ละครั้ง

สีแดง รับรู้ถึงอารมณ์ที่ชื่นชอบในการเดินทาง

สีดำ คำนึงถึงอุปสรรค์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกัน

สีเหลือง หาจุดเด่นของแต่ละการเดินทาง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เดินทาง

สีเขียว หาความคิดที่สร้างสรรค์และสิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้การเดินทางในแต่ละครั้งดียิ่งขึ้น

สีน้ำเงิน บริหารและจัดการให้เกิดความสมดุลและราบรื่นที่สุด