นครศักดิ์สิทธิ์ ชิเชน อิทซา (Chichen Itza)

ชิเชน อิทซา ถือเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของพวกมายา ตั้งอยู่บนคาบสมุทรยูคาทาน ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

มีความเจริญสูงสุดทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ปัจจุบันนอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้แล้ว

ยังได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย

Chichen Itza, Pyramid, Mexico, Aztecs, Mayas, Incas

รูปภาพจาก www.pixabay.com

ศูนย์กลางของชิเชน อิทซ่า คือพีระมิดขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า เอล คาสติลโล่ (El Castillo) หรือพีระมิดของเทพคูคุลคาน (Pyramid of Kukulkan) พีระมิดนี้เป็นพีระมิดแบบขั้น มี 9 ขั้น

มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร แต่ละด้านมีบันไดขึ้นไปถึงยอด ด้านละ 91 ขั้น  รวม 4 ด้าน มีบันได 364 ขั้น  เมื่อนับชั้นบทสุดด้วยจะรวมเป็น 365 ขั้น ซึ่งเท่ากับจำนวนวันในหนึ่งปี

ตรงกลางของยอดพีระมิดใช้ทำพิธีสังเวยโดยการโยนเด็กสาวลงไปเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า และพีระมิดแห่งนี้ยังถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในอารยธรรมมายาอีกด้วย

Pyramid, Mexico, The Ruins Of The, Chichen Itza

รูปภาพจาก www.pixabay.com

คุลคานเป็นชื่อเทพสูงสุดที่ชาวเมืองยกย่องนับถือ เป็นงูแต่มีเกล็ดเป็นขนนก เสมือนหนึ่งการผนวกกันของฟ้า(นก)และแผ่นดิน (งู) ที่ฐานของพีระมิดจึงนิยมสร้างเป็นรูปหัวงู

สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือในวันที่ 21 มีนาคม และ 23 กันยายน ซึ่งวันดังกล่าวเรียกว่าวัน equinox เป็นวันที่พระทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี และมีกลางวันกับกลางคืนเท่ากัน

  ในสองวันนี้ของทุกปีจะเกิดปรากฏการณ์สำคัญคือ ตอนบ่าย ๆ แสงอาทิตย์จะตกกระทบกับสันของพีระมิด เกิดเป็นเงาที่บันไดด้านทิศเหนือเป็นรูปตัวงู เสมือนหนึ่งว่าเทพเจ้างูค่อย ๆ เลื้อยลงมาจากยอดพีระมิด

ซึ่งเปรียบเหมือนสวรรค์เพื่อมาเยี่ยมเยียนโลกมนุษย์ เมื่อแสงกระทบเต็มที่จะเห็นเป็นรูปงูที่มีหัวงูอยู่ที่ฐานบันได ส่วนตัวงูจะทาบไปตามด้านข้างของบันได การจะสร้างปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยม

Mexico, Chichen Itza, Pyramid, Kukulcan

รูปภาพจาก www.pixabay.com

สัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นหลายแห่งคือรูปปั้นคนนั่งเอกเขนก ที่เรียกว่า ชักมูล (Chac Mool)

รูปปั้นนี้หมายถึงอะไรหรือแทนใคร ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ในปัจจุบันนี้


ขอบคุณอ้างอิงจากเว็บไซต์
www.cherokee.exteen.com
www.manager.co.th
www.travel.mthai.com

About the Author

By admin / Administrator, bbp_keymaster

Follow admin
on Mar 20, 2017

No Comments

Leave a Reply