Loading Events
 • This event has passed.

เจาะลึกกรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 8 วัน (QR)

March 20, 2020 @ 8:00 am - July 3, 2020 @ 5:00 pm

| THB138,800

Tags: ,

เจาะลึกกรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 8 วัน (QR)
เอเธนส์ – ชมเมือง – อโครโปลิส – วิหารพาร์เธนอน – ย่านปลาก้า
เกาะมิโคนอส – เวนิชน้อย – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า
เกาะซานโตรินี่ – หมู่บ้านเอีย – นั่งเคเบิ้ลคาร์– ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ
นั่งลาดองกี้- จัตุรัสธีโปโกปูลู- วิหารแห่งเทพโพไซดอน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซานโตรินี่ กรีก

SPECIAL HIGHLIGHT
นำท่านเดินทางสู่ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์
เยี่ยมชมดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ
ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์ ซานโตรินี่และมิโคนอส เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
เข้าพักโรงแรมสุดเก๋ บรรยากาศโรแมนติคริมทะเลเอเจี้ยน
เที่ยววิหารโบราณ พิพิธภัณฑ์และตลาดนัด สัมผัสกรีซแบบที่ไม่ทัวร์ใดให้มาก่อน
พลาดไม่ไดกับ การช้อปปิ้งบนย่านดัง ปลาก้า และ Mc Arthur Glenn

 

กำหนดการเดินทาง 03 – 10 กรกฏาคม 2563

วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2563

 

กรุงเทพฯ – เอเธนส์

17.25 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QATAR AIRWAYS)เที่ยวบินที่QR 835/397 เจ้าหน้าที่จากบริษัทจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

 

20.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่QR 835/397
วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม 2563 เอเธนส์ – ชมเมือง-ย่านเมืองเก่าปลาก้า

06.45 น.

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติโดฮาเวลา 23.30 – 02.05 น.)

06.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนั้นบริษัท ฯ พร้อมนำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร

เช้า

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่าสยภาพบริเวณหน้าทำเนียบ ประะธานาธิบดี(Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายใน ชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีก โบราณเคยใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อน คริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และ หอสมุดแห่งชาติศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส (Acropolis) อัน ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน เข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้น เมื่อปี447 – 432 ก่อนปี คริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิม ฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วย หินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้ กำหนดเดินทาง 03 – 10 กรกฏาคม 2563 อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่อง แสงเรืองรองวิหารแห่งนี้ ได้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่6และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก (ยุคทองของกรีซ) ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่า

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะมิโคนอส 1 คืน และที่เกาะซานโตรีนี2 คืน ***

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Grand Hyatt Athens ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Grand Hyatt Athens

วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2563 เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย) – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS)

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกรีซและยังเป็น หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยม ล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่นางแบบ ดาราฮอลลีวูด และหญิงชายนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไป ด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสี ขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน ล่องเรือเฟอร์รี่ ที่นั่ง ระดับ BUSINESS CLASS ล่องชมความงามของทะเลอีเจียน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใสไร้เมฆหมอก

09.40 น.

เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (Mykonos Island) จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (Mykonos Windmills)สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลม โบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและ หลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการ หยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่20ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียนได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางสู่ มิโคโนสทาวน์(Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสโดยตัวเมือง นั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุด ต่างๆมีเรือประมงมากมายจอดเทียบ ท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มี ความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยัง ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน สถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบน เกาะมิโคโนสอีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มิโคโนสทาวน์(Mykonos Town)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย

จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้ม ประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้ เมืองสีขาวแห่งนี้ มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอาย ของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือ พักผ่อนแบบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอมกรุ่น ชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยหรือ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหาดทรายสีเหลืองทองละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวใสสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของนักท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคลหาดแบบครอบครัวจะแต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ(ซึ่งเป็นหาดส่วนน้อย) หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือยหาดเอเลีย (Elia)หรือที่เรียกกันว่าหาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Semeli the Hotel หรือเทียบเท่า

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือจะสำรวจแสงสี ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของยามค่ำคืนของเกาะมิโคนอส ได้ตามอัธยาศัย ***

วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2563 เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี– ชมพระอาทิตย์ตก ณ “OIA”

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะซานโตริ (Santorini)

09.50 น.

เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

11.55 น.

เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์เกาะแห่งนี้มี ขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มี ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะ เพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่ม บ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอด โบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจาก ทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพใน โปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้ นเมือง ซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน ้าที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกาะซานโตรินี (SANTORINI)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกาะซานโตรินี (SANTORINI)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน China in Messaria หรือเทียบเท่า

บ่าย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม De Sol Spa Hotel Santorini หรือเทียบเท่า เพื่อจัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสดริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มิโคโนสทาวน์(Mykonos Town)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Thalami in Oia หรือเทียบเท่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Majestic Hotel หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 07 กรกฎาคม 2563

เกาะซานโตรินี- ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ชิมไวน์- จัตุรัสธีโปโกปูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจาก การระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัส ความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบ ทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Idol in Fira หรือเทียบเท่า

บ่าย

จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donkey) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของ ชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของหาดเรดบีช (Red Beach)หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่ง ทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการ พบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยุคสำริด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน “Gold Street” ย่านดังใจ กลางเมืองฟีร่า (Fira) ที่ประกอบด้วยถนนหินขาวเรียง รายงดงาม ประกอบกับอาคารสีขาว ตรอกซอกซอยที่ เรียงรายด้วยร้านค้ามากมาย โดยอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งจนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่าน เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้ มลอง และควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Majestic Hotel หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 08 กรกฎาคม 2563

เกาะซานโตรินี– เอเธนส์- ย่านเมืองเก่าปลาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.35 น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์(Athens) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ OA-355

12.20 น.

เดินทางถึงกรุงเอเธนส์(ATHENS)

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka)ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิง เขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซ ในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ต แกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้ มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้าย ในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึง เอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัด สวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตูและกำแพง โบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก จากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มี ชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงิน และทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณและงานหัตถกรรมต่างๆอาทิ เครื่องปั้นดินเผารูปปั้นแกะสลักภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s (ภัตตาคาร พร้อมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของวิหารอโครโปลิส) หรือเทียบเท่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hyatt Athens หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2563 เอเธนส์- แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน- ช้อปปิ้งเอาทเ์ลท – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อ นำท่าน ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่สัมผัสความงดงามของทะเลอีเจียน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด สร้างขึ้นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่ และจะต้อง มาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่นี่ วิหารนี้นอกจากจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญแล้วยังคงทำหน้าที่เป็นเสมือนประภาคารนำทาง ให้แก่นักเดินทางที่กำลังมุ่งสู่เมืองพีเรอุสอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนย์ รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง

*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเอ้าท์เลท CASH BACK ท่านละ 25 ยูโร ***

บ่าย

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเอเธนส์

20.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่QR 208/836
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพฯ

13.55 น.

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา เวลา 00.55 – 02.55 น.)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

ทัวร์ เจาะลึกกรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 08 วัน (QR) มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้

อัตราค่าเดินทาง (ราคาท่านละ)  
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

138,800 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

124,800 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)

117,800 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 4 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

111,800 บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม (Single room)

33,800 บาท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน

อัตรานี้รวม • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญงาน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสารที่ได้รับรองจากสถานทูต

การจองและชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

ท่านละ 30,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยินดีใหบ้ริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทัวร์สำหรับลูกค้าต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมื่อเกิดเหตุจำ เป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่

รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้ เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

 กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามดัจำแล้วหมายถึงท่านยอมรบัในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด