Loading Events
 • This event has passed.

🇰🇷 HI KOREA EXCLUSIVE SONGKRAN IN DAEGU X BUSAN 5D 3 N BY KE 🇰🇷

HI KOREA EXCLUSIVE SONGKRAN IN DAEGU X BUSAN 5D 3 N 

โดยสายการบิน Korean Air  พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

FLIGHT DETAIL

KOREAN AIR

KE662

BKK-PUS

01.40 – 08.45

KE661

PUS-BKK

20.35 – 00.20+1

น้ำหนักกระเป๋าโหลด 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง
หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ*****

รายการทัวร์

รายการทัวร์

เช้า เที่ยง เย็น

ที่พัก

วันที่ 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ วัดดงฮวาซา –  ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)   ถนนดงซองโน

บุลโกกิ

ทงคัตสึ

HOTEL-BURGO EXCO หรือเทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

สวนสนุก E-world & 83 Tower –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานเดินทะเล Songdo Sky Walkway ชายหาดแฮอึนแด – สะพานกวางอันแดเคียว 

โรงแรม

ทัคคัลบี

หมูย่าง

สไตล์ปูซาน

CROWN HARBOR HOTEL

หรือเทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ศูนย์โสม – โบสถ์ Jukseong –  วัดแฮดง ยงกุงซา –  คอสเมติก –  Lotte Premium Outlet –  Duty Free –  ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง

โรงแรม

จิมดัก

บาบีคิว

บุฟเฟ่ต์

CROWN HARBOR HOTEL

หรือเทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพร – ร้านน้ำมันสนเข็มแดง สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  กรุงเทพฯ

โรงแรม

ชาบู

ชาบู

วันที่ 1

พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์ ทางเข้าที่ 6 แถว M เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***

วันที่ 2        

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ วัดดงฮวาซา –  ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)  ถนนดงซองโน

01.40 น.

 

08.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE662

(มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MAEL)

ถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เช้า

หลังจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้น

พาท่านเดินทางไปยังเมืองแทกู เพื่อชม วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอก อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ ทำบุญ

มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูป ด้านหลังพระพุทธรูป เป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดดงฮวาซา

  จากนั้นพาท่านชมภูเขาพัลกงซาน (Palgongsa) โดยระหว่างทางไปภูเขาพัลกงชานจะเต็มไปด้วยสีชมพูจากดอกพ็อดกด หรือ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งอยู่ตามแนวถนนให้เราได้แวะมาถ่ายรูปสวยๆกัน  ในช่วงต้นเดือน – กลางเดือนเมษายนของทุกปี จะมีเทศกาล Palgongsan Cherry Blossom Festival มีกิจกรรมอยู่มากมาย เช่น การละเล่นพื้นเมืองของชาวเกาหลี โชว์ร้องเพลง และยังมีซุ้มร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆอีกมากมาย **หมายเหตุ : ดอกซากุระจะเริ่ม บานประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แล้วพาท่านขิ้นเคเบิ้ลคาร์ เพื่อชมวิวภูเขามุมสูง ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวแบบ 360 องศา บนภูเขาจะมีจุดชมวิวให้ถ่ายรูป และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อน หมายเหตุ : อากาศบนภูเขาจะเย็นกว่าปกติ กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภูเขาพัลกงซาน (Palgongsa)

เที่ยง

รับรับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบุลโกกิ
จากนั้นพาท่านไปยัง ถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองแทกู หรือเรียกได้ว่าเป็นเมียงดงแห่งแทกู (ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า!!) อัพเดทเทรนด์แฟชั่น ที่หลากหลายได้ที่นี่ อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ คงถูกใจนักช้อปทั้งหลายในราคาที่ไม่แพง แล้วก็ยังมีร้านอาหาร และร้านคาเฟ่มากมายอีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ถนนดงซองโน(Dongseongno street)

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (2) เมนูทงคัตสึ

    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองแทกู HOTEL-BURGO EXCO หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

สวนสนุก E-world & 83 Tower –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Songdo Sky Walkway – ชายหาดแฮอึนแด สะพานกวางอันแดเคียว 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นสุดมันส์ ณ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ เพลิดเพลินไปกับโซนความสนุกที่มาด้วยกันถึง 4 ธีม หนึ่งในนั้นรังสรรค์มาเพื่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นและกิจกรรมกว่า 30 ชนิด ที่มีให้เลือกเข้าร่วม เครื่องเล่นที่นิยมมากที่สุดก็คือ “สกายจั๊ม “หรือเรียกว่า” หอสูง” วิธีการเล่น คือกระโดดท้าทายความมันส์เหมาะสำหรับเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นที่เน้นความท้าทาย เรียกเสียงกรี้ด ทั่วเมืองแทกูแน่นอนแต่ถ้าหากกลัวความสูงบนสกายจั๊มก็หันไปจับตาดูความหวานแหว๋ว ผสมผสานกับความโรแมนติกที่เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลอาทิเช่นสวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป หลังจากเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเสร็จ เชิญทุกท่านสัมผัสความโรแมนติก ตามรอยซีรี่ส์ดัง หลายเรื่องกันที่นี่ หอคอยแทกู หรือที่ชื่อว่า 83 Tower บนเนินเขาเล็กๆซึ่งสามารถขึ้นลิฟท์ ไปบนชั้น 83 **ค่าบริการไม่รวมค่าลิฟท์** เมื่อถึงแล้ว จะพบกับทัศนียภาพเมืองแทกูแบบเกือบ 360 องศาก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างกว้างขวาง ยังมองเห็นสวนสนุก E-World จากด้านบน หอคอยได้ทั้งหมด ด้านบนมีกล้อง ส่องทางไกลให้บริการกันฟรีๆ และไฮไลท์วัดใจของชั้น 83 คือ มีบริการ บันจี้จั๊มไว้ให้เหล่าผู้กล้าไปวัดใจกันที่นี่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนสนุก E-world & 83 Tower

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสสีแดง)
  พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้าน วัฒนธรรมคัมชอนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงตัว สลับกันไปมา สีสัน สดใสในอดีตหมู่บ้านนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลีจนในปี2009รัฐบาลเกาหลีได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วย การทาสีวาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็น สตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึง ร้านกาแฟและได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรม คัมชอน แห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกัน มากขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

  แล้วพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณ ปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์ค ของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพาน ทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น น้ำทะเลผ่านกระจก นิรภัย สกายวอร์ค จะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม  นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำ รายการ เช่น We Got Married ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก สำหรับคนเกาหลี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สะพานเดินทะเล ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)

  จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอึนแด(Haeundae Beach) ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ำทะเลสะอาดใส สีเขียวสวยงาม ชายหาดแฮอึนแด นั้นเรียกกันตามนักปราชญ์ท่านหนึ่งที่เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วเกิดความประทับใจกับความงดงามของชายหาดแห่งนี้จนสลักคำว่า “Hae Un Dae” ลงบนหินตั้งแต่ยุค Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผู้คนต่างเรียกชายหาดแห่งนี้ตามคำของท่าน ที่ชายหาดแฮอึนแดนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายที่น่าสนใจ อย่างเช่นกิจกรรมการละเล่นแบบชาวเกาหลี และร้านค้าร้านอาหารมากมาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชายหาดแฮอึนแด

  พาท่านถ่ายรูปสะพานกวางอันแดเคียว(Busan Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตรจากเขต Namcheon-dong ไปที่ย่าน Centum City เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้างที่สวยงาม ได้ทั้งวิวเมืองปูซาน และท้องทะเลของปูซาน ที่มีทั้งเกาะและชายหาดมากมาย สะพานกวางอันแดเคียวเองก็เป็นหนึ่งในจุดยอดนิยมที่คนชมมาถ่ายรูปกัน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มีการเปิดไฟที่สะพานอย่างสวยงาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูหมูย่างสไตล์ปูซาน

       จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ศูนย์โสม โบสถ์ Jukseong –  วัดแฮดง ยงกุงซา –  คอสเมติก –  Lotte Premium Outlet –  Duty Free –  ปูซานทาวเวอร์ ย่านนัมโพดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่า ผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่โบสถ์Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักร ที่สวยที่สุดใน เมืองปูซาน หนึ่งโบสถ์แห่งนี้อยู่ติด ริมทะเลเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซาน และ นักท่องเที่ยวนิยม เดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี้ได้รับการ ประดับประดา ตกแต่ง ทั้ง ภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสาน อย่างสวยงามมีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะด้าน ความสวยงามและด้านจิตใจ

วิว ทิวทัศน์ โดยรอบ ตัวโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิน ลักษณะแปลกตา และล้อมรอบ ด้วยทะเลเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โบสถ์Jukseong

  จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหิน ริมชายหาดที่แตกต่างไป จากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขาวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น โดย พระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะ ด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงาม แบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกร สีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ องค์สีดำ ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว เข้าสู่บริเวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลา เรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดแฮดง ยงกุงซา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้นเส้นแบน)
  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ประเภทเวชสำอางค์ที่ หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , etc แล้วนำท่านช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า  และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , Guess, Escada ฯลฯ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Lotte Premium Outlet

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อ มากมายกว่า 500  ชนิด  น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton , MCM ,Rolex ฯลฯ จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (BusanTower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมืองสำหรับชั้นแรกของ หอคอย เป็นบริเวณ ขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยว ที่นี่ส่วนมากจะเป็น คู่รักทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนมาก จะเตรียมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุด ของหอคอย เป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซาน แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปูซานทาวเวอร์

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านนัมโพดง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางเครื่อง ประดับ  NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง ที่เร้าใจที่สุดของคุณ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ย่านนัมโพดง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI

        จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพร ร้านน้ำมันสนเข็มแดง สวนริมทะเล แทจงแด หมู่เกาะออยุคโด ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสม อยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับ หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ต่อมาพาท่านชม น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้น เลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และยังให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีก
จากนั้นพาท่านเข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของใจกลางเมือง สวนแทจงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ ประกอบไปด้วย ต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกำลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปด้วย  Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมวิว ที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้, ลานชมวิว แทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิว ที่สวยงาม,หน้าผาหินและชายหาดที่เป็นหินกรวดที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ภายในสวนแทจงแด จะมีการบริการ โดยรถนำเที่ยวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานี ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน เรียกว่ามาที่นี่ ที่เดียวก็อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยทีเดียว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สวนแทจงแด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส)
  นำท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทาง ตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้ง จะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหิน ทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคน อยู่อาศัย และมีประภาคาร ตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ  Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาว ประมาณ  35 เมตร มีพื้นที่ทำด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่ง ระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่นี่เป็นอีก หนึ่งจุด ชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด

  แล้วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านละลายเงินวอน หรือ Supermarket ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยิน อูด้ง กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวนี่ ฮันนี่บัตเตอร์ชิพ ถั่วรสต่างๆ ป๊อกกี้รสต่างๆ นมกล้วย ขนมธัญพืช และอื่นๆอีกมากมาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ร้านละลายเงินวอน หรือ Supermarket

20.35 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่  KE661
(มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MEAL)

00.20 น.   

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า

12 ปี

INFANT พักเดี่ยว

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

10 – 14 เมษายน 2563

11 – 15 เมษายน 2563

31,900

7,000 7,900

8,000

**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน
**กรณีตัดกรุ๊ปเหมา เริ่มต้นเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชการ
ต้องเช็คราคาแลนด์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 •  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 •  ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าวหรือยื่นวีซ่าเร่งด่วนซึ่งบริษัทฯจะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 •  ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
 • (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
  (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 •  รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 •  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
 • สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
 • (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
  ***น้ำหนักกระเป๋าคนละ 23 กิโลกรัม***
เงื่อนไขการให้บริการ
การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก
· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์

· ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***