Loading Events
  • This event has passed.

HOKKAIDO HAKODATE [TG] 6D4N

November 12, 2019 @ 8:00 am - December 1, 2019 @ 5:00 pm

| 43,999THB

Tags:

HIGHLIGHT

  • ช้อปปิ้งเต็มที่กับน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
  • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโทยะ1 คืน / ฮาโกดาเตะ 1 คืน และซัปโปโร 2คืน
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์  หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะ
  • นั่งกระเช้าHAKODATE ROPEWAY โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ย่านเมืองเก่าโมโตะมาชิ จุดชมวิวไซโร อุทยานโอนุมะ
  • เมืองซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ซัปโปโรทาวเวอร์ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
  • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง  ถนนทานุกิโคจิ  มิตซุยเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
  • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่น

พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ

วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2

สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด  จิโกกุดานิ – เมืองโทยะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะชินซัง

3

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – ย่านเมืองเก่าโมโตะมาชิ – นั่งกระเช้าHAKODATE  ROPEWAY

4

ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เมืองโทยะ – จุดชมวิวไซโร – ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ซัปโปโรทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ 

5

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – โรงงานช็อกโกแล็ต – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

6

สนามบินชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 328 7794 -5 หรือ LINE @fedoratour

***หมายเหตุ ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ period ที่ท่านทำการจอง