Loading Events

Upcoming Events

Events List Navigation

October 2019

56,900THB

SPAIN PORTUGAL 9 DAYS 6 NIGHTS

October 7 @ 8:00 am - December 8 @ 5:00 pm

🇪🇸สเปน 🇵🇹โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน มรดกโลก ✈โดยสายการบิน QATAR (QR) 🌍 HIGHLIGHT🌍  🏘เมืองอัลโคบาซา 🏰พระราชวังมาฟรา 🏘เที่ยวกรุงลิสบอน 🏰มหาวิหารเจอโรนิโม 🏘เมืองอิโวร่า 🏘เมืองบาดาโฆส  🏘เมืองเมรีด้า 🏘เมืองคาเซเรส 🏘เมืองโทเลโด้ 🏰มหาวิหารแห่งโทเลโด้ 🏘กรุงแมดริด 🏘เมืองซาราโกซ่า 🏘เมืองบาร์เซโลน่า ⚽สนามฟุตบอลคัมป์นู รายละเอียดการเดินทาง วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 20.45 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์…โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR833 วันที่ 2 โดฮา – ลิสบอน – อัลโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวังมาฟราซินตร้า – แหลมโรก้า 00.40 เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 01.35   ออกเดินทางสู่ กรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR343 07.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง…

Find out more »
93,900THB

GRAND GERMANY WORD HERITAGE 11 DAYS 8 NIGHTS

October 13 @ 8:00 am - December 27 @ 5:00 pm

GRAND GERMANY WORD HERITAGE 🎉เส้นทางที่เลือกสรรเมืองสวย น่ารัก 🎉 🎊และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 🎊 🇩🇪แกรนด์เยอรมัน 11 วัน 8 คืน 🇩🇪 โดยสายการบินไทย (TG) 📆วันเดินทาง ส.ค-ปีใหม่ 63 📆 🔥ราคาเริ่มต้น 93,900 🔥 📕รวมค่าวีซ่าแล้ว 📕 HIGHLIGHT 🏰พระราชวังวือซ์บวร์ก 🏰มหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ 🌉ชมสะพานมาเรีย บริดจ์ 🏰ปราสาทนอยชวานชไตน์ ⛰ยอดเขาซุกสปิตซ์ 🏘เมืองเดรสเดน 🏛เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี 🏞เก็บภาพเบอร์ลิน ดอม 🕍โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช 🏘เมือง เควดลินบวร์ก 🕍โบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส 🏘เมืองกอสล่าร์ 🏰มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ⛴ล่องเรือแม่น้ำไรน์ รายละเอียดการเดินทาง วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง 23.45 ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก…

Find out more »

November 2019

68,900THB

🇷🇺รัสเซียล่าแสงเหนือ🇷🇺 7 วัน 5 คืน

November 4 @ 8:00 am - December 4 @ 5:00 pm

🎉ตะลุยรัสเซียล่าแสงเหนือ🎊
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ
🎊ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ🎉

Find out more »
18,900THB

EASY SUNSHINE OKINAWA 4DAYS 2NIGHTS

November 7, 2019 @ 8:00 am - March 23, 2020 @ 5:00 pm

EASY SUNSHINE OKINAWA 4DAYS 2NIGHTS เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู  พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า สายการบินพีชแอร์ PEACH AIR (MM) ขาไป      MM990   BKK – OKA    01.25 – 07.55 ขากลับ   MM989   OKA – BKK     21.55 – 00.25 หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว ::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,900 6,900 14 – 17 พฤศจิกายน…

Find out more »
43,999THB

HOKKAIDO HAKODATE [TG] 6D4N

November 12 @ 8:00 am - December 1 @ 5:00 pm

HOKKAIDO HAKODATE [TG] 6D4N Hightligh บินตรง กรุงเทพฯ- ชิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE  ช้อปปิ้งเต็มที่กับน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโทยะ1 คืน / ฮาโกดาเตะ 1 คืน และซัปโปโร 2คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์  หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าHAKODATE ROPEWAY โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ย่านเมืองเก่าโมโตะมาชิ จุดชมวิวไซโร อุทยานโอนุมะ เมืองซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ซัปโปโรทาวเวอร์ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง  ถนนทานุกิโคจิ  มิตซุยเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 สนามบินชิโตเสะ –…

Find out more »
+ Export Events