Featured

ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ –  วัดนาริตะ – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – เมืองคามากูระ – องค์พระใหญ่ไดบุทสึ
วันที่สาม หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะ Outlet – หุบเขาโอวาคุดานิ ปราสาทโอดาวาระ
วันที่สี่ ลิตเติ้ลเอโดะ เมืองคาวาโกะเอะ – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ –  อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – บุฟเฟ่ห์พรีเมี่ยมเนื้อและขาปู โระคะเซง
วันที่ห้า วัดอาซากุซะ – ห้างอิออนนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Description

โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ไฟล์:Thai-Airlines-Logo 2008.svg - วิกิพีเดีย
Highlight

ชมภูเขาไฟฟูจิ – แช่ออนเซ็น – ศาลเจ้าเมจิ – Premium Buffet เนื้อและขาปูยักษ์  -ช้อปปิ้งย่านชินชุกุ – โรงแรมระดับ 4 ดาว
สัมผัสประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบเฟริสคลาส อาหารระดับภัตตาคาร พักโรงแรม 4 ดาว หรือ 5 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ให้ท่านใช้เวลากับกรุ๊ปแบบ Private ได้อย่างเต็มที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 328 7794 -5 หรือ LINE ID : @fedoratour

***หมายเหตุ ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ period ที่ท่านทำการจอง***

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *