Featured

เนปาล กาฐมัณฑุ นากาก๊อด

฿16,500.00

โปรแกรมเนปาล  กาฐมัณฑุ  นากาก๊อด 3 วัน

วันแรก             กรุงเทพฯ กาฐมัณฑุ – บักตาปูร์ – นากาก๊อต

วันที่สอง          นากาก๊อต – ปาทัน – กาฐมัณฑุ  

วันที่สาม          โพธนารถ กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ  

เพียง 2 ท่านก็ออกเดินทางได้เลย วันนี้จนถึง สิ้นเดือนสิงหาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 328 7794 -5 หรือ LINE ID : fedoratour

*หมายเหตุ ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ period ที่ท่านทำการจอง, จำนวนวันที่ท่านเลือก

Description

เนปาล  กาฐมัณฑุ  นากาก๊อด 3 วัน   ดินแดนหลังคาโลก    อ้อมกอด…แห่งเทือกเขาหิมาลัย กาฐมัณฑุ – บักตาปูร์ – นากาก๊อต – ปาทัน – ช้อปปิ้งย่านทาเมล

เนปาล  กาฐมัณฑุ  นากาก๊อด 4 วัน

เนปาล  กาฐมัณฑุ  นากาก๊อด โภคารา  5 วัน

ออกเดินทางได้ทุกวัน   วันนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559