ทัวร์ปักกิ่ง SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน

มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย

Posted In:

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง

Posted In:

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง…วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง • ถ้ำฝูหยงต้ง…..ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน • หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์….ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย • ชมโชว์ประทับใจ….. IMPRESSION WULONG • อาหารพิเศษ….หม้อไฟฉงชิ่ง …..เป็ดปักกิ่ง

Posted In:

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน…หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน ….พิเศษแถมฟรีแต่งชุดชาววังหลวงถ่ายรูป ท่านละ 1 ใบ
• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้งกง…เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ
• เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, อาหารแมนจู, เป็ดปักกิ่ง
• ลิ้มรสชาติไวน์แดง …. ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด

Posted In: