มหัศจรรย์…ไทเป มิชลินสตาร์

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

สัมผัสบรรยากาศสุดคูล ชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มชิงจิง

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทราและแอ่งผูหลี่

ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

โปรน้องใหม่ บินสบายไทเป

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา

VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์EK (Business class)

1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล
2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพเจ้าองค์อื่นๆณหาดรีพัลส์เบย์
3. ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาSymphony of Lights
4. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่OUTLET MALL และถนนนาธาน
5. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกงอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง
6. เครื่องบินแอร์บัสA380 มีจอขนาดใหญ่ที่นั่งแบบBUSINESS CLASS
7. พักโรงแรม 4 ดาวย่านช้อปปิ้ง
8. นั่งOPEN TOP BUS ชมเมืองย่านถนนนาธาน , นั่งรถรางพีคแทรม