Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

☪สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort)
☪สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
☪ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
☪โตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
☪เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ
☪เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
☪เที่ยวนาริตะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้

SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG]

• ชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้านหิมะ Kamakura Snow Festival
• สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโออูจิจูคุ หมู่บ้านโบราณที่สวยไม่แพ้ ชิราคาวาโกะ
• หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินที่ถูกธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาหลายล้านปี
• สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บสตรอเบอรี่ และ ลานสกี
• ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ใจกลางเมืองโตเกียวที่ MAXELL AQUA PARK
• ชมการแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต TOKYO MEGA ILLUMINATION
• ช้อปปิ้ง ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ แหล่งรวมร้านค้ามากมายถึง 154 ร้าน
• สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) ถึง3 คืนเต็ม!!