HOKKAIDO HAKODATE [TG] 6D4N

HOKKAIDO HAKODATE [TG] 6D4N Hightligh บินตรง กรุงเทพฯ- ชิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE  ช้อปปิ้งเต็มที่กับน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโทยะ1 คืน / ฮาโกดาเตะ 1 คืน และซัปโปโร 2คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์  หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าHAKODATE ROPEWAY โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ย่านเมืองเก่าโมโตะมาชิ จุดชมวิวไซโร อุทยานโอนุมะ เมืองซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ซัปโปโรทาวเวอร์ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง  ถนนทานุกิโคจิ  มิตซุยเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ […]

EASY SUNSHINE OKINAWA 4DAYS 2NIGHTS

EASY SUNSHINE OKINAWA 4DAYS 2NIGHTS เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู  พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า สายการบินพีชแอร์ PEACH AIR (MM) ขาไป      MM990   BKK – OKA    01.25 – 07.55 ขากลับ   MM989   OKA – BKK     21.55 – 00.25 หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ […]

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

☪สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort)
☪สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
☪ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
☪โตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
☪เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ
☪เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
☪เที่ยวนาริตะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้

SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6D 3N โดยสายการบินไทย [TG]

• ชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้านหิมะ Kamakura Snow Festival
• สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโออูจิจูคุ หมู่บ้านโบราณที่สวยไม่แพ้ ชิราคาวาโกะ
• หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินที่ถูกธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาหลายล้านปี
• สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บสตรอเบอรี่ และ ลานสกี
• ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ใจกลางเมืองโตเกียวที่ MAXELL AQUA PARK
• ชมการแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต TOKYO MEGA ILLUMINATION
• ช้อปปิ้ง ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ แหล่งรวมร้านค้ามากมายถึง 154 ร้าน
• สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) ถึง3 คืนเต็ม!!