Amazing Dubai Miracle Garden 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ***

***ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่าสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ***

***ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124***

HARBIBI JORDAN 4 คืน 7 วัน โดยสายการบิน Royal Jordan (RJ)

บินตรงสู่ดินแดนมิตรไมตรี – สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ฉลองความยิ่งใหญ่ของมรดกโลก
มหานครเพตร้า และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ ก่อนใคร !!!

Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) ระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกี และบินภายใน 1 ขา

เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ