Russia ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ EP2. 7วัน 5คืน รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ รัสเซียเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบ และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งที่ดินแดนหลังม่านเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\’s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)