เกาหลี Winter Soraksan & Ice Fishing 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

ไฮไลท์ทัวร์
• ชมความงาม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ที่ขนานนามว่า ว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
• ลิ้มรส สตอเบอรรี่ลูกใหญ่ หวานหอม สดๆจากไร่
• สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าอุปกรณ์ตกปลาน้ำแข็ง)
• ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังชางด๊อกคุง
• เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกีขนาดใหญ่

เกาหลี Beautiful Autumn in seoul 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW)

ชม สวนแอปเปิ้ล ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากไร่
ชม สะพานมาจังเลค สะพานกระจกแห่งใหม่
ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมสูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย
ชมสวนที่สวยที่สุดในโซล สวนดอกหญ้าสวนสาธารณะฮานึล
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ เกาะนามิ
นำท่านสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี
ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

KOREA WINTER YONGPYONG 6D 3N

  KOREA WINTER YONGPYONG 6D 3N โซล – ยงเพียง – ทงแดมุน – เมียงดง     วันแรก กรุงเทพฯ 17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรียนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระการดินทาง 21.45 น. ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง เที่ยวบินที่ KE 658 วันที่สอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานบนรางรถไฟกังชอน – ยงเพียง 04.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) […]

เกาหลี Winter Ski Busan and Daegu 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ (TW)

• เปิดประสบการณ์เที่ยว 2 เมืองฮอตมาใหม่มาแรงของเกาหลี เมืองปูซานและเมืองแทกู • ปูซาน – ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี • ปูซาน – ชมวัดแฮดงยงกุงซาวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด • แทกู – ชม หมู่บ้านมาบิชอง ศิลปะตกแต่งตามผนังบ้านที่สวยงาม • แทกู – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมธรรมชาติ ภูเขาพัลกงซาล • พบกับแหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็น NAMPODONG STREET เมืองปูซานหรือ ตลาดซอมุน เมืองแทกู

เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok Village 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

• บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี • Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน • พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO • สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จำกัดรอบ • หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน • ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet