แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ พะเยา-น่าน-แพร่ 4วัน2คืน

ดอยบุษราคัม-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-ล่องเรือกว๊านพะเยา-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง
ชมงาช้างดำ-วัดช้างค้ำ-แพะเมืองผี-พระธาตุแช่แห้ง-บ้านวงศ์บุรี

Posted In:

ผาช่อ จ.เชียงใหม่

อีกหนึ่งที่เที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ก็คือ ผาช่อ นั่นเอง ตั้งอยู่ในอำเภอดอยหล่อ ห่างจากเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร ผาช่อคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำปิงเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ถูกกัดกร่อนโดยลมฝนจนพื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นรูปร่างแปลกตาต่างๆ สูงประมาณ 30 เมตร

Posted In: